• ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

Name Position E-mail Phone Mobile Phone Fax
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 086-3052458 089-9186622 034-363466
นายกุลธวัช กรีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 080-9955945
นางสาวฉันทชา ยอดอานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 080-5829071