• ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณธนวัสส์  มาศเมฆ ซื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์คลีนนิ่ง จำกัด

สถานะปัจจุบัน : Start-up Company ผลิตภัณฑ์ : น้ำยาดันฝุ่น


บริษัท มาสเตอร์คลีนนิ่ง จำกัด เป็นธูรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย คุณธนวัสส์ มาศเมฆ ซึ่งได้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จนสามารถคิดค้นสูตรน้ำยาดันฝุ่น ซึ่งสามารถใช้ทำความสะอาดพื้นอาคารต่าง ๆ โดยน้ำยาดันฝุ่นสูตรนี้นั้น จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบัน ทำให้ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดและยังมีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

สนใจติดต่อ : คุณธนวัสส์  มาศเมฆ  63 ถ.ยิงเป้าใต้  ต.สนามจันทร์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 081-8085059