• ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมจัดงาน

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเส้นทางสู่กองทุนตั้งตัวได้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายอภิชาต จีระชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้รู้จักหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาและกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อเป็นเวทีสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมใหม่ เพื่อรับการแข่งขันระดับอาเซียนในอนาคต โดยในครั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้นำผู้ประกอบการคือ คุณรัตนพงษ์ จันทะวงศ์ ผู้ผลิตน้ำฟักข้าว ร่วมจำหน่ายสินค้าซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงจากผู้เข้าร่วม