• ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ บางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงบูธสินค้าของผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ โดยทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการนำ "น้ำมันจมูกข้าวและน้ำมันรำข้าว" ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมาร่วมแสดงในงานด้วย