• ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจออกรายการ "กินอยู่คือ"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 คุณรัตนพงษ์ จันทวงษ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ได้ออกรายการทีวี "กิจอยู่คือ" ช่อง TTV โดยผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/view_play_list?p=63A9FB8018BC2D06 โดยรายการดังกล่าวจะมีการสาธิตการหุงข้าวด้วยฟักข้าว การทำแกงเหลียงด้วยฟักข้าวและยอดฟักข้าว และการทำยำฟักข้าว