• ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

ข่าว UBI

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมจัดงาน

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเส้นทางสู่กองทุนตั้งตัวได้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายอภิชาต จีระชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้รู้จักหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาและกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อเป็นเวทีสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมใหม่ เพื่อรับการแข่งขันระดับอาเซียนในอนาคต โดยในครั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้นำผู้ประกอบการคือ คุณรัตนพงษ์ จันทะวงศ์ ผู้ผลิตน้ำฟักข้าว ร่วมจำหน่ายสินค้าซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงจากผู้เข้าร่วม 

 

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 "อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ บางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงบูธสินค้าของผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ โดยทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการนำ "น้ำมันจมูกข้าวและน้ำมันรำข้าว" ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมาร่วมแสดงในงานด้วย

 

ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจออกรายการ "กินอยู่คือ"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 คุณรัตนพงษ์ จันทวงษ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ได้ออกรายการทีวี "กิจอยู่คือ" ช่อง TTV โดยผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/view_play_list?p=63A9FB8018BC2D06 โดยรายการดังกล่าวจะมีการสาธิตการหุงข้าวด้วยฟักข้าว การทำแกงเหลียงด้วยฟักข้าวและยอดฟักข้าว และการทำยำฟักข้าว

   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมอบรมการสร้างเว็ปไซต์ด้วยระบบ readyplanet.com

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 คุณศิรัส  สุวรรณเกิด ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้เข้าร่วมอบรมการสร้างเวปไซต์ด้วยระบบของ readyplanet.com ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย

 

 

UBI พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2553 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้พานักศึกษา  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต นักศึกษา เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนล่าง เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแก่งกระจาน คันทรี คลับแอนด์ รีสอร์ท  โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะมีนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนล่าง รวมแล้วกว่า 50 คน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอีกด้วย

 

   

หน้า 1 จาก 4